За нас

ИНОС ИМПЕКС EOOД – Варна е фирма, специализирана в проектиране, строителство, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност /СПО/, която разполага с квалифициран персонал от инженери и специалисти.

Инженерите, работещи във фирмата извършват качествени професионални консултации в тази сфера.

ИНОС ИМПЕКС е създадена 1993 год. като еднолична фирма с Удостоверение за строителство, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност/СПО/, издадено от ДАМТН – РО “ИДТН”- Варна, като това Удостоверение се подържа и след пререгистрацията на фирмата в ООД до момента. Има Удостоверение за строежи от енергийната инфраструктура и е регистрирана в Камарата на строителите в България.

След регистрацията си ИНОС ИМПЕКС печели търга за газификацията на Западна промишлена зона-гр.Варна. В качеството си на акционер – учредител на “Примагаз” АД – Варна.

През своята дейност фирмата е изпълнила над 220 обекта от проектиране до въвеждане в експлоатация, част от които са:

I. В град Варна:

1. Газоразпределителната мрежа от стоманени тръби на “Примагаз” АД

2. Промишлени газови инсталации за хлебозаводи, оранжерии, леярни цехове, полимерни цехове, бояджийни камери и котелни централи:

“Метал” АД, “Бросс холдинг” АД, “Булярд” АД, “Рекс инвест”ЕООД,

“Савимекс” ЕООД, “Мауер Локинг Системс” ООД, “Инком” ООД, “Зърнени

храни”АД, “Хайат кемикъл България”, ТПК “Бриз”, “БГ агро” АД, “Силотех Бул”,

“Булинвестмънт”, “Чайка” АД, “Пасифик стар”, “Ави Пак”, “Гифта” АД, “Агро трейд – 2002” ЕООД, “Варна Карс”, ” М и Д авто” и др.

3. Отоплителни и сградни газови инсталации:

ж.к. “Младост” – бл.49,бл.50,бл.10, ул. “Петко Стайнов” – две сгради, ул.Радост №1,

ул.”Цар Шишман “ №19, ул. “Петър Алипиев” № 3 – “Евросити”,жилищна сграда

в “Евросити”, “Олминс”ООД, “ХСИ инвест”ООД, “Хелис Кар”ООД, “Булауто”АД, “Димов инвест”, УПИ IX-1510 “Старите лозя”, “Селена пейпър”,

“Дрийм”, “Метал” АД, ул “Капитан Райчо” УПИ VII – 8, 11 и др., ж.к.”Бриз” УПИ – XXV,кв. №20

II. В град Севлиево:

1. Газификация обществени обекти – 5 броя котелни централи в училища

и детски градини

2. Газификация “Кабелснаб”, включваща разпределителен газопровод, газова котелна централа, газозамерен и газорегулиращ пункт

3. Площадков газопровод и преустройство за работа с природен газ на котелна централа с парен котел –ХВК “Нектар”

4. Газова инсталация за отопление на клон на Централна кооперативна банка

III. В град Исперих:

1. Сградни: Газификация “ЛРС” и “ВиК”

IV. В град Разград:

1. Промишлени: “Млин”АД – 7 броя, “Дружба” АД – 2 броя

2. Сградни: “Млин “АД – 2 броя

V. Нови пазар:

1. Промишлени: “Рока България”

VI. В град Стара загора:

1. Газифициране на завод за “Дискови запаметяващи устройства”- разпределителен газопровод, площадков газопровод и две котелни централи с четири парни котли по 12 тона пара на час всеки.

VII. В град Радомир:

1. Промишлени и отоплителни: Газифициране на ЗТМ “Червена могила”

/ за първи път монтирано в България инфрачервено отопление/ на природен газ

VIII. Обекти на “Булгаргаз” АД – София:

1. Промишлени и отоплителни газови инсталации на: ГРС Шумен, ГРС Варна, АГРС с.Игнатиево-Варна, ГРС Страшимирово, ГРС Девня, АГРС Кубрат, ГРС Исперих, Компресорна станция за природен газ –с. Брестак, гр. Вълчи дол и др.

Високото качество при изпълнение на поръчките се дължи на стриктно спазване изискванията на нормативната база и професионализма на всички инженери и специалисти.

За това говори факта, че до момента не са постъпили във фирмата рекламации по изпълнението на всички изброени по-горе обекти.