Внос

Фирмата осигурява подбор и внос на съоръжения с повишена опасност(СПО) и елементи за тях съобразно специфичните изиксвания и технически решения, от производители в Италия, Германия, Холандия , Франция и други.