Ремонт

Фирмата извършва ремонт по договор за поддръжка или при повикване на съоръжения с повишена опасност/СПО/ с влагане на най-качествени материали.