Преустройване

Извършва преустройване на съоръжения с повишена опасност/СПО/ по наш проект или по проект на собственика на съоръжението.