Поддръжка

Фирмата извършва поддръжка по чл. 36 от закона за технически изисквания на продуктите и съответните наредби.