Услуги

ИНОС ИМПЕКС ООД предлага следните УСЛУГИ:

 

Проектиране – Фирмата извършва проектиране на съоръжения с повишена опасност/СПО/ в обхвата на своята дейност. Към момента има проектирани и изпълнени от нас над 220 съоръжения с повишена опасност/СПО/. Фирмата е проектирала обекти със нестандартни технически решения и повишена сложност.

Изработване – Изработване на съоръжения с повишена опасност с наши проекти или проекти на инвеститора.

Ремонт – Фирмата извършва ремонт по договор за поддръжка или при повикване на съоръжения с повишена опасност/СПО/ с влагане на най-качествени материали.

Преустройване – Извършва преустройване на съоръжения с повишена опасност/СПО/ по наш проект или по проект на собственика на съоръжението.

Поддръжка – Фирмата извършва поддръжка по чл. 36 от закона за технически изисквания на продуктите и съответните наредби.

Внос – Фирмата осигурява подбор и внос на съоръжения с повишена опасност/СПО/ и елементи за тях съобразно специфичните изиксвания и технически решения, от производители в Италия, Германия, Холандия , Франция и други.