Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

1. Удостоверение № B050 от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. Да извършва дейности поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен № B050, като лице, което извършва поддържане, ремонтиране и преустройство на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, газопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнени въглеводородни газове, нефтопроводи и нефтопродуктоводи /без изпълнение на неразглобяеми съединения върху цветни метал и неметални материали/.