Blog

Газови съоръжения и инсталации

Posted by:

Газови съоръжения и инсталации

Изграждането на газови и отоплителни инсталации е основна дейност в профила на фирмата и включва следните дейности: проектиране, строителство, поддържане, ремонтиране и преустройване извършвани от квалифициран персонал от инженери и специалисти.

0


About the Author:

Add a Comment