• Газови съоръжения и инсталации

    Изграждането на газови и отоплителни инсталации е основна дейност в профила на фирмата и включва следните дейности: проектиране, строителство, поддържане, ремонтиране и преустройване извършвани от квалифициран персонал от инженери и специалисти.

    Газови съоръжения и инсталации
     
 

Добре дошли в официалния уеб сайт на ИНОС ИМПЕКС ООД. Може да разгледате услугите които предлагаме тук, както и нашите удостоверения тук.

ПРОЕКТИРАНЕ

Фирмата извършва проектиране на съоръжения с повишена опасност/СПО/ в обхвата на своята дейност. Към момента има проектирани и изпълнени от нас над 220 съоръжения с повишена опасност/СПО/. Фирмата е проектирала обекти със нестандартни технически решения и повишена сложност.

ИЗРАБОТВАНЕ

Изработване на съоръжения с повишена опасност с наши проекти или проекти на инвеститора.

РЕМОНТ

Фирмата извършва ремонт по договор за поддръжка или при повикване на съоръжения с повишена опасност/СПО/ с влагане на най-качествени материали.

ПОДДРЪЖКА

Фирмата извършва поддръжка по чл. 36 от закона за технически изисквания на продуктите и съответните наредби.